DDGS 2019-08-06T12:11:31+00:00

Project Description

DDGS

Biyoyakıt endüstrisinde tahıldan (buğday, mısır, arpa) etanol üretimi sonucunda elde edilen bir yan ürün olup yem sanayisi için değerli bir hammadde potansiyeli oluşturmaktadır. DDGS yüksek enerji, selüloz ve by-pass protein içeren bir besin olarak süt ve besi sığırlarında yararlı bir kaynak olup, kanatlı yemleri için önemli miktarda enerji, amino asit ve fosfor sağlayıcıdır.