ÜRÜNLER 2019-08-06T12:16:05+00:00

ÜRÜNLERİMİZ 

2019-08-06T12:10:52+00:00

BUĞDAY

BUĞDAY İnsan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer alan, birçok araştırmacıya göre doğumu Anadolu topraklarında olan bu bitki buğdaygiller familyasından olup tek yıllık ve otsu cinstedir. Karasal iklimi tercih eden buğday; un ve yem üretilmesinde kullanılan temel [...]

2019-08-06T12:09:31+00:00

MISIR

MISIR Genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Dünyada ekim alanı bakımından buğday ve çeltik ile beraber ilk sıralarda yer almaktadır. Selüloz oranı çok düşük olduğundan sindirilme derecesi yüksektir. Mısır özellikle kanatlı beslemede çok [...]

2019-08-06T12:10:09+00:00

ARPA

ARPA Buğdaygillerden taneleri malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir. Arpa bütün hayvanlara verilebildiği gibi özellikle geviş getiren hayvanlar için daha uygundur. Arpa süt sığırları içinde en uygun yoğun yemlerden birisidir. Selüloz içeriğinin yüksekliği nedeniyle rumende topaklaşmalara engel olduğundan sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca [...]

2018-11-09T13:34:51+00:00

SOYA FASÜLYESİ KÜSPESİ

SOYA FASÜLYESİ KÜSPESİ Soya tanelerindeki yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan soyanın öğütülmesiyle elde edilmektedir. Soya fasulyesi küspesi ruminant hayvan ve kanatlı endüstrisinde kullanılan en önemli protein kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle kümes hayvanlarının beslenmesinde son derece önemli bir yem olan Soya Fasulyesi küspesinin protein içeriği diğer [...]

2018-11-09T15:24:12+00:00

BUĞDAY KEPEĞİ

BUĞDAY KEPEĞİ Buğday unu üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilip, buğday tanesinin dış kabuğundan oluşmaktadır. Bu kabuk yüksek derecede sindirilebilir özelliği ile geviş getiren hayvanların beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Buğday kepeği içerdiği besin maddeleri sayesinde yoğun yemlerin hafifletilmesi ve lezzetlendirilmesini sağlar. Ayrıca [...]

2019-08-06T12:11:31+00:00

DDGS

DDGS Biyoyakıt endüstrisinde tahıldan (buğday, mısır, arpa) etanol üretimi sonucunda elde edilen bir yan ürün olup yem sanayisi için değerli bir hammadde potansiyeli oluşturmaktadır. DDGS yüksek enerji, selüloz ve by-pass protein içeren bir besin olarak süt ve besi sığırlarında yararlı bir kaynak olup, kanatlı [...]

2019-08-06T12:07:53+00:00

AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ

AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ Ayçiçeği tohumlarından yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan ürünün öğütülmesiyle elde edilmektedir. Ayçiçeği küspesinin üretim yöntemleri küspedeki besin maddelerinin miktarı ve kalitesi üzerinde önemli etkiler yapmaktadır. Ayçiçek küspesinin yem değerini etkileyen en büyük faktör içerdiği kabuklardır. Kabuğun sindirilme derecesi ve yem değeri [...]